مانا گودرزی

روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی

مانا گودرزی کاندیدای روانکاوی مقطع ارشد مجدد در دانشگاه اسکس انگلستان در دپارتمان روانکاوی و علوم اجتماعی است. او تحصیلات خود را در زمینه ی کارشناسی و کارشناسی ارشد  در رشته ی  روانشناسی بالینی  به ترتیب در دانشگاه تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی به اتمام رسانیده است. فعالیت بالینی ایشان  همواره طبق استاندارهای روانکاوی به همراه جلسات تحلیل فردی   نظارت  سوپرویژن های فردی و گروهی و آموزش های روانکاوی  بوده است. او بخشی از آموزش های خود را در مرکز مطالعات روانکاوی تهران و همینطور دوره های آموزشی و سوپرویژن های گروهی بیمارستان روزبه گذرانده است. در حال حاضر او در گروه دانشجویان روانکاوی مانژه در حال تحصیل می باشد. رویکرد درمانی او بر پایه‌ی نظریه‌های روابط ابژه، به ویژه مکتب بریتانیایی است که بیشتر به تجربیات روابط اولیه و کارکردهای ذهنی متمرکز است. علاقه و تخصص او بیشتر در زمینه‌های تروما، سوگ، روابط بین فردی، ارتباط ذهن و بدن، و روانکاوی اجتماعی است. وی در حال حاضر در مورد  بررسی تروماها و سوگ محروم شده از حمایت اجتماعی با رویکرد روانکاوانه می باشد.